Onze visie

'Leef, heb lief, leer en laat iets na...'

is het waarom achter ons onderwijs. Professor Stephen R. Covey zegt dat leren levenheel simpel samen te vatten is in 4 belangrijke domeinen:’ live, love, learn en leave a legacy’. (In het Nederlands: “Leef, heb lief, leer en laat iets na”) Wij willen graag investeren in deze domeinen om zo onze leerlingen klaar te stomen voor het leven in de toekomst. Het gedachtegoed van deze professor is de inspiratie achter onze visie op ons onderwijs en het zijn van een team.

Verschil mag er zijn: uniciteit

Kinderen mogen zijn wie ze zijn. Ieder kind is uniek en mag dit zijn op de Sint Liborius.  In zowel hart, hoofd als handen schuilen talenten. Kinderen mogen deze talenten ontplooien om in de toekomst hun droom te kunnen nastreven. Hiervoor hebben ze kennis en een heel stel vaardigheden nodig zodat ze hun dromen en talenten op een hoger niveau kunnen tillen. Op school krijgen ze deze kennis aangereikt en oefenen ze alle vaardigheden die nodig zijn om dit te bereiken. 

Leren is de mogelijkheid nieuwe kennis te verbinden met de reeds aanwezige kennis. Kinderen leren het best als ze bevestigd worden in wat ze goed doen, als ze succes ervaren: ik kan het! Ze worden zelfbewust, vertrouwen op eigen kunnen en voelen zich competent. Met elk bevestigd succes kunnen ze zelfverzekerder worden en wordt het vertrouwen in hun intuïtie groter. Leerlingen voelen zich veilig en dagen zichzelf uit om meer te leren. Ze leren het beste uit zichzelf te halen. Ons onderwijs is zoveel als mogelijk afgestemd op de cognitieve -, sociaal-emotionele ontwikkeling en (specifieke) onderwijsbehoeften van elke leerling.  

Wees proactief!

Op de Sint Liborius leren we kinderen ‘het zelf te doen’. Kinderen leren verantwoordelijk te zijn voor hun eigen leven, werken en leren. Ze zijn proactief en onafhankelijk van een ander. Ze hebben het lef om zelfstandig keuzes te maken. Zij kunnen op eigen benen staan, nemen verantwoordelijkheid en redden zichzelf in het leven.  Een kind die het zelf leert doen, durft niet alleen hulp te vragen, maar ook te geven en te accepteren. Ze schatten hun mogelijkheden beter in en kennen zichzelf.  Ze kunnen probleemoplossend te werk gaan, samenwerken, doorzetten en weten wat ze willen bereiken.

Leren het zelf te doen is inherent aan één van de basisbehoeften van de mens: autonomie. De behoefte dat je mag ervaren dat je iets kan, iets zélf kan, zonder (al te veel) hulp en dat je de vrijheid hebt om iets te kiezen. Het werkt motiverend voor kinderen als ze zelf beslissingen mogen nemen en mogen kiezen. Kinderen nemen actief deel in het onderwijsleerproces en zijn betrokken bij hun eigen leren, werken en leven. 

Probeer eerst te begrijpen, dan begrepen te worden

Een mens heeft er behoefte aan om gezien te worden door een ander mens, om begrepen te worden. Ze willen relaties aangaan en daarin van betekenis zijn: ze doen ertoe. Ze willen het gevoel hebben dat ze gewaardeerd worden en ‘erbij horen’. Kinderen leren bij ons in een veilige omgeving hoe ze met elkaar om kunnen gaan, proberen daarbij eerst te begrijpen dan pas begrepen te worden en hebben respect voor elkaar. Ze horen erbij, zijn welkom en kunnen/ mogen/ willen samen spelen, leren en werken. Ze leren zichzelf goed kennen, kunnen luisteren naar een ander, staan open voor elkaars mening, maar ontwikkelen ook een eigen mening.

Doe belangrijke zaken eerst ( “First things first”)

Om het beste uit het leven te kunnen halen, komen mensen vaak tijd te kort. Het is belangrijk de juiste keuzes te leren maken, zodat we alle tijd die we hebben optimaal benutten. Kinderen leren op school hoe zij deze keuzes kunnen maken. Prioriteiten leren stellen, weten wat belangrijk is en lef zijn nodig om de belangrijke zaken eerst te kunnen doen. 

Creëer synergie

We zijn niet alleen op de wereld! Samen zijn we sterker, vinden we op de Sint Liborius. In samenwerking komen mensen tot ideeën en mogelijkheden die ze alleen niet bedenken. Het ontwikkelen van sociale vaardigheden is een belangrijk aspect van het leren leven met andere mensen. Kinderen krijgen de kans te leren van en met elkaar om zo het beste uit zichzelf te halen. 

Begin met het einde voor ogen

Kinderen zijn de toekomst en moeten worden voorbereid op beroepen die nu nog niet eens bestaan. De samenleving ondergaat een transformatie: van een industriële naar een kennissamenleving: kennis is altijd en overal voor handen. Kinderen zijn ‘digital natives’: ze groeien op in een digitaal tijdperk en ontdekken, geheel onbevangen, nieuwe ontwikkelingen en toepassingen. Ze leren in school, maar ook daarbuiten. Kinderen moeten daarom leren leven, werken én leren in deze diverse, globaliserende en met media en technologie doordrenkte kennissamenleving.

Op de Sint Liborius willen we dat kinderen klaar zijn voor hun toekomst! De leerlingen ontwikkelen ‘21st Century Skills’: 7 vaardigheden die de kinderen toekomstbestendig maken.  

1-Kinderen zijn communicatief vaardig 
2-Kinderen kunnen samenwerken.
3-Kinderen ontwikkelen digitale geletterdheid. 
4-Kinderen zijn creatief
5-Kinderen denken kritisch 
6-Kinderen hebben probleemoplossend vermogen
7-Kinderen hebben goede sociale en culturele vaardigheden


Houd de zaag scherp

Kinderen hebben recht op het beste onderwijs en de beste leerkrachten! De Sint Liborius is een lerende organisatie en is daarmee in staat zich aan te passen aan een voortdurend veranderende omgeving door scholing, ontwikkeling en initiatief te stimuleren. We streven ernaar van goed naar beter naar best te gaan en houden daarmee onze zaag scherp!