Groepssamenstelling in 2024/2025

Het samenstellen van groepen is een zorgvuldig proces, dit noemen we in vaktermen: ‘formeren’. Hoe we formeren staat of valt met het totale leerlingaantal van de school/de groepen en de keuzes die een school maakt voor het onderwijs. 

We kijken als team naar elke groep afzonderlijk en stellen onszelf de volgende vragen over een groep: 

o   Wat hebben de kinderen in deze groep nodig?
o   Wat kan deze groep al goed?
o   Wat moet deze groep nog leren?
o   Zou deze groep in een combinatie passen?

Daarnaast denken we aan onze kwaliteit van onderwijs aan deze groepen:

o   Wat leren de kinderen in dit schooljaar?
o   Hoe leren ze dit het beste en hoe bieden we de lesstof zo goed  mogelijk aan?
o   Welke leerkrachten passen bij deze groep?
o   Welke structuren bieden we?

En natuurlijk is ook de organisatie van het onderwijs belangrijk:

o   Hoe groot is de groep? 
o   Welke lokalen gaan we gebruiken?
o   Welke groepen krijgen gym van de vakleerkracht?
o   Hoe spelen de groepen buiten?
o   Welke lesstof bieden we wanneer aan?
o   Welke regels zijn belangrijk in een (combinatie)groep?

Het is een proces waarin veel overleg en dialoog binnen het team plaatsvindt. We hebben het ook dit jaar gered om een indeling te maken die volgens ons het beste is voor onze leerlingen en waarin wij ze kwalitatief het beste onderwijs kunnen geven. 

In schooljaar 2024/2025 hebben we de volgende groepen:

Kleuters: groep 1/2a - groep 1/2b - groep 1/2c

Middenbouw: groep 3 - groep 4a - groep 4b

Bovenbouw: groep 5 - groep 6 - groep 7- groep 8

In elke groep zitten gemiddeld 20 tot 25 leerlingen.