Onze visie op leren

In ons onderwijs creëren we een perfecte balans tussen leerling en leerkracht. Zowel leerling als leerkracht staan centraal als held in het onderwijsverhaal wat ze samen in 8 jaar schrijven. Een perfecte balans betekent dat leerlingen ruimte krijgen om zelf te leren, maar dat een leerling ook leert van de leerkracht. Wij gaan uit van Spelend, Actief leren (leerlingen leren zelf) en Sturend Leren (de leerling leert van de leerkracht)

Er is een opbouw van Spelend Leren in groep 1 t/m 4 naar Actief Leren in groep 5 t/m 8. Sturend leren is door de gehele school terug te zien in ons onderwijs.  Onderstaande afbeeldingen geven weer wat onze uitgangspunten zijn bij het vormgeven van dit leren in ons onderwijs. Deze uitgangspunten ziet u terug in alle groepen.